Dzień: 12 marca, 2015

Porozumienie o współpracy

10 marca 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego dr. hab. Sławomira Kufla i Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Danutę Serafińską. Dzięki temu porozumieniu w roku szkolnym

Czytaj więcej…