Dzień: 18 maja, 2018

Najlepsi z wiedzy o Ignacym Janie Paderewskim

Jakub Danielewski, Barbara Jabłonka i Szymon Rawiak to zwycięska drużyna ze Śniadeckich w konkursie wiedzy na temat życia i twórczości wybitnego kompozytora, pianisty,a jednocześnie doskonałego ambasadora sprawy polskiej w okresie międzywojennym. Konkurs podzielony był na dwa etapy, w pierwszej części

Czytaj więcej…