Herb szkoły

Dzień: 17 grudnia, 2021

Wielkie serce dla małych przyjaciół

Samorząd Uczniowski zorganizował wśród młodzieży naszej szkoły zbiórkę żywności dla zwierzaków ze schroniska w Dłużynie Górnej. Dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy włączyli się do zbiórki dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dłużynie Górnej. Dzięki dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb małych podopiecznych

Czytaj więcej…

Nauka zdalna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaje

Czytaj więcej…