Dzień: 19 stycznia, 2022

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Miasta Zgorzelec

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2022 we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Zgorzelca zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dot. różnych problemów społecznych. Udział w badaniach uczniów, rodziców i nauczycieli pomoże zobrazować zakres problemów dot. używania

Czytaj więcej…