Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

Partyzantów 4

59-900 Zgorzelec

tel./fax 75 77 52 512

www.lo.zgorzelec.org 

Rekrutacja 2018/2019 

Oferta edukacyjna 2018/2019

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

Galeria najlepszych absolwentów 1981-2015

Kalendarium LO lata 1999-2015