Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

Partyzantów 4

59-900 Zgorzelec

tel./fax 75 77 52 512

www.lo.zgorzelec.org 

Rekrutacja 2017/2018 

Oferta edukacyjna 2017/2018

Regulamin rekrutacji 2017/2018

Galeria najlepszych absolwentów 1981-2015

Kalendarium LO lata 1999-2015

standpolwer@o2.pl PLAKAT

wersja ostateczna str.1

wersja ostateczna str.2

Oddział  A –  informatyczny
z  rozszerzonym programem nauczania: matematyki, informatyki i fizyki.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka i informatyka

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. algorytmika i programowanie
2. możliwość uzyskania certyfikatów CISCO Networking Academy i C++ Institute

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  B- administracyjno-prawny
z rozszerzonym programem nauczania: języka obcego, wiedzy o społeczeństwie i geografii.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie i geografia

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. edukacja prawna

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  C ? humanistyczny z edukacją społeczno-medialną
z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii i języka obcego.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy i historia.

Przedmioty uzupełniające:
1. przyroda

Przedmioty dodatkowe:
1. edukacja społeczno-medialna

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział   D ? biologiczno-chemiczny
z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i matematyki.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka biologia i chemia.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział   E ? matematyczno-fizyczny
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy i fizyka.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. ekonomia w praktyce

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  F ? lingwistyczny
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i języków obcych (języka niemieckiego i języka angielskiego).
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  język angielski i drugi język obcy.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Możliwość uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  G ? politechniczny
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki i chemii.
przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka,  fizyka i chemia.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Liczba miejsc w oddziale: 30