Rekrutacja

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

Partyzantów 4

59-900 Zgorzelec

tel./fax 75 77 52 512

www.lo.zgorzelec.org 

Rekrutacja 2016/2017 

Oferta edukacyjna 2016/2017

regulamin_rekrutacji_2016/2017

Galeria najlepszych absolwentów 1981-2015

Kalendarium LO lata 1999-2015

standpolwer@o2.pl plakat a3

standpolwer@o2.pl 1

standpolwer@o2.pl 2

Oddział  A –  edukacji politechnicznej z nauką  programowania pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego
z  rozszerzonym programem nauczania matematyki , informatyki i fizyki
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, fizyka, matematyka i informatyka

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. algorytmika i programowanie
2. możliwość uzyskania certyfikatów CISCO Networking Academy i C++ Institute

Liczba miejsc w oddziale: 25


Oddział  B- administracyjno-prawny
z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, wiedzy o społeczeństwie i geografii
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, j. obcy, wos i geografia

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. edukacja prawna

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  C – humanistyczny z edukacją społeczno-medialną pod patronatem Uniwersytetu Zielonogórskiego
z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, języka polskiego i historii
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, j. obcy, wos i historia.

Przedmioty uzupełniające:
1. przyroda

Przedmioty dodatkowe:
1. edukacja społeczno-medialna

Liczba miejsc w oddziale: 25


Oddział   D – biologiczno-chemiczny
z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, biologia, chemia i matematyka.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział   E – matematyczno-fizyczny
z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, j. obcy, matematyka i fizyka.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Przedmioty dodatkowe:
1. rysunek techniczny

Liczba miejsc w oddziale: 30


Oddział  F – lingwistyczny pod patronatem uczelni niemieckiej- Hochschule/Goerlitz
z rozszerzonym programem nauczania języków  obcych( j.angielski i j.niemiecki) i geografii
przedmioty punktowane przy rekrutacji: j. polski, j. angielski, j. obcy i geografia.

Przedmioty uzupełniające:
1. historia i społeczeństwo

Możliwość uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego

Liczba miejsc w oddziale: 30