Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Informacje dla rodziców oraz kandydatów do naszego Liceum związane z procesem rekrutacji zarówno dla absolwentów gimnazjum, jak i absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu zgorzeleckiego odbywa się w sposób elektroniczny.

https://dolnoslaskie-posp.edu.com.pl/kandydat  – strona do logowania dla absolwentów szkół podstawowych

https://dolnoslaskie-pogim.edu.com.pl/kandydat – strona do logowania dla absolwentów gimnazjum

 

 

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, zgodne z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

 

  • od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły:


          krok 1 – kandydat loguje się na swoim koncie (założenie konta to obowiązek, który spoczywa na szkole podstawowej bądź gimnazjum)
krok 2 – kandydat dokonuje wyboru szkoły i klas, którymi jest zainteresowany (pamiętaj, kolejność ułożenia Twojego wyboru dotyczącego szkoły i klasy decyduje o dalszej rekrutacji)
krok 3 – drukujemy wniosek elektroniczny, nie zapomnij o podpisie swoim oraz rodziców lub opiekunów prawnych (wniosek bez podpisu nie zostanie przyjęty)
krok 4 – wydrukowany i podpisany wniosek składamy w sekretariacie szkoły do 25 czerwca 2019 r do godz. 14:00.

 

  • od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty:

krok 1 – kandydat składa kopie wymaganych dokumentów lub jeżeli jesteś pewny swojego wyboru oryginały wymaganych dokumentów i są to:

– świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
– zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
– 2 zdjęcia legitymacyjne

krok 2 – kandydat składa oświadczenie o wyborze poziomu nauki języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (druk do po pobrania znajduje się
w sekretariacie uczniowskim
)

  • 16 lipca – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

Lista zostanie wywieszona w holu, na parterze w budynku szkoły. Kandydat logując się na swoje konto rekrutacyjne, uzyska informacje o wynikach rekrutacji. Ze względu na ochronę danych osobowych szkoła nie publikuje list kandydatów na stronie internetowej.

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia, nie jest jednoznaczna z listą przyjętych do szkoły. Tylko złożenie oryginalnych dokumentów jest warunkiem przyjęcia.

 

  • Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty w przypadku gdy oryginały nie zostały złożone wcześniej

 

  • 25 lipca 2019 r. – lista kandydatów przyjętych do szkoły

 

Informujemy, że w szczególnych przypadkach kandydat może dostarczyć do szkoły zdjęcia oraz oświadczenie o wyborze poziomu nauki języków obcych, jednak nie później niż do 31 lipca 2019 r.

6.7 (wersja ostateczna)zmiana drzwi otwartych

 

ulotka - okładka (wersja ostateczna)

ulotka - środek (wersja ostateczna)