Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog szkolny przyjmuje:

Poniedziałek
9.45 – 10.30 & 11.45 – 14.00
Wtorek
10.30 – 16.00
Środa
8.00 -12.40 & 13.30 -15.00
Czwartek
12.30 – 15.10
Piątek
8.00-8.45 & 9.45 – 11.45
 

59-900 Zgorzelec
ul. Partyzantów 4
tel/fax: 075 775 25 12
zgorzeleclo@wp.pl
 

gab. 41
Pedagog szkolny – mgr Marta Łyczkowska
 

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Zadania pedagoga:

–    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szklonych ucznia

–    określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom

–    udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny programu lub tok nauczania

–    udzielanie informacji o stypendiach

  Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, w tym z wychowawcami klas,   dyrekcją i rodzicami oraz instytucjami (Policją, Sąd Rodzinny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) służący pomocą dziecku i rodzicom.