Dyrekcja

DYREKTOR

Dorota Chitruń

WICEDYREKTOR

Magdalena Siemaszko

Dyrekcja w latach 1945 – 2005

Piotr Kokoryk 1945/1946 – 1949/1950

Józef Palider 1950/1951 – 1953/1954

Irena Rajchel 1954/1955 – 1955/1956

Augustyn Radzik 1956/1957 – 1959/1960

Ryszard Sakowski 1959/1960 – 1962/1963

Alfred Babiarz 1962/1963 – 1964/1965

Kazimierz Kostecki 1965/1966 – 1971/1972

Stanisław Wulczyński 1971/1972 – 1974/1975

Piotr Soliński 1974/1975 – 1980/1981

Karol Petryków 1980/1981 – 1981/1982

Mieczysław  Śpiewak 1982/1983 – 1989/1990 

Halina Białkowska    1990/1991 – 1994/1995

Jan Krzyżak  1995/1996 – 2003/2004

Henryk Kramarzewski  2004/2005

Danuta Serafińska 2005/2006 – 2015/2016