Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Dorota Chitruń

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Siemaszko
 

 

Dyrekcja w latach 1945 – 2005

Piotr Kokoryk 1945/46 – 1949/50

Józef Palider 1950/51 – 1953/54

Irena Rajchel 1954/55 – 1955/56

 

Augustyn Radzik 1956/57 – 1959/60

Ryszard Sakowski 1959/60 – 1962/63

Alfred Babiarz 1962/63 – 1964/65

Kazimierz Kostecki 1965/66 – 1971/72

 

Stanisław Wulczyński 1971/72 – 1974/75

Piotr Soliński 1974/75 – 1980/81

Karol Petryków 1980/81 – 1981/82

Mieczysław  Śpiewak 1982/83 – 1989/90

  image024

Halina Białkowska    1990/91 – 1994/95

Krzyżak Jan  1995/96 – 2003/04

Znalezione obrazy dla zapytania białkowska liceum zgorzelec

Kramarzewski Henryk  2004/05

Serafińska Danuta 2005/2006 – 2015/2016