Sekretariat

Sekretariat

Czynny od poniedziałku do piątku:
7.30 – 15.30

59-900 Zgorzelec
ul. Partyzantów 4
tel/fax: 075 775 25 12
zgorzeleclo@wp.pl
Zadania realizowane przez sekretariat:

  • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji,
  • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych,
  • prowadzenie spraw kadrowych,
  • obsługa urządzeń technicznych
  • pośredniczenie w kontaktach dyrektor-pracownicy,
  • wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora i wynikających z bieżących spraw.

Regulaminy obowiązujące w szkole:

Nazwa Gdzie się znajduje
Statut szkoły Sekretariat szkoły
Regulamin Rady Rodziców Sekretariat szkoły
Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego Sekretariat szkoły
Regulamin przyznawania nagród dyrektora Sekretariat szkoły
Regulamin wynagradzania Sekretariat szkoły
Regulamin pracy Sekretariat szkoły
Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia Sekretariat szkoły