Herb szkoły

Dzień: 7 października, 2021

Skorzystaj z bezpłatnego generatora zdjęć do mLegitymacji

Rozpoczynający się rok szkolny wiąże się z wyrabianiem legitymacji przez uczniów. Jako, że szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja, uczniowie szkoły mogą skorzystać z bezpłatnego narzędzia dostępnego w Internecie w celu przygotowania odpowiedniego zdjęcia do elektronicznego dokumentu legitymacyjnego. Bezpłatny Generator Zdjęć

Czytaj więcej…

Rysujemy online – zajęcia artystyczne

Szkoła Rysunku Postaci ONLINE (www.rysujemy.online) ma przyjemność zaprosić na lekcje artystycznie utalentowanych uczniów!Są to nowoczesne, pozalekcyjne zajęcia ONLINE z rysunku, designu i konstrukcji postaci w 3D. Bardzo przydatna wiedza w najnowszych zawodach jak: designer, grafik, projektant gier wideo czy animator

Czytaj więcej…

Promocja parków narodowych jako marki – edukacja ekologiczna

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), która ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną

Czytaj więcej…