Herb szkoły

Akademia CISCO

Od 2011 roku Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu posiada status Lokalnej Akademii CISCO, jest to jedyna placówka tego typu w naszym regionie. Dzięki temu w szkole mogą odbywać się zajęcia według programu szkoleniowego Cisco Networking Academy (CNA).

W naszej Akademii kształcenie odbywa się w ramach kursów:

  • IT Essentials: PC Hardware and Software
  • CCNAv7: Introduction to Networks, Introduction to Cybersecurity, Introduction to Internet of Everything.

Dla kogo?

Szkolenia dedykowane są dla uczniów, którzy widzą swoją przyszłość jako administratorzy sieci komputerowych i specjaliści w dziedzinie IT. Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się certyfikat potwierdzający nabycie określonych umiejętności. Wiele uczelni w Polsce traktuje te certyfikaty jako podstawę zaliczenia przedmiotów związanych z technologią informacyjną lub sieciami komputerowymi. Na uczelniach posiadających status Akademii CISCO można również kontynuować ścieżkę certyfikacyjną. Ukończenie kursu pozwala także przystąpić do egzaminów zewnętrznych w celu uzyskania certyfikatu Cisco CCENT lub Comp TIA+ w zależności od wyboru szkolenia. Kursy oferowane przez Akademię otwierają fascynujący świat certyfikacji IT.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu. Nasze laboratorium wyposażone jest w sprzęt sieciowy i komputerowy przeznaczony do realizacji ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych Akademii Sieciowej Cisco. Jego konfiguracja jest ściśle powiązana z programem nauczania. Laboratorium posiada 20 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych, 6 routerów CISCO i 6 programowalnych przełączników Cisco, komplet okablowania, narzędzi sieciowych i testerów.

Po co?

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco jest nie nastawionym na zysk programem edukacji w zakresie technologii sieciowych, który oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej i dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

OPIS KURSÓW

Cisco Networking Academy

Program Cisco Networking Academy® CCNA v7 zapewnia zintegrowane i kompleksowe omówienie zagadnień związanych z siecią, w tym: routingu i podstaw przełączania IP, bezpieczeństwa i usług sieciowych oraz programowalności i automatyzacji sieci, zapewniając jednocześnie uczącym się szerokie możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

W ramach tego kursu uczestnicy programu Cisco Networking Academy™ rozwiną umiejętności potrzebne do uzyskania kwalifikacji i podjęcia pracy w branży sieci komputerowych . 

CCNA v7 zawiera następujące moduły:

Rozdział 1. Komunikacja sieciowa dziś
Rozdział 2. Podstawy konfiguracji przełącznika i urządzenia końcowego
Rozdział 3. Protokoły i modele
Rozdział 4. Warstwa fizyczna
Rozdział 5. Systemy liczbowe
Rozdział 6. Warstwa łącza danych
Rozdział 7. Przełączanie w sieciach Ethernet
Rozdział 8. Warstwa sieci
Rozdział 9. Odwzorowanie adresów
Rozdział 10. Podstawowa konfiguracja routera
Rozdział 11. Adresowanie IPv4
Rozdział 12. Adresowanie IPv6
Rozdział 13. ICMP
Rozdział 14. Warstwa transportu
Rozdział 15. Warstwa aplikacji
Rozdział 16. Podstawy bezpieczeństwa sieci
Rozdział 17. Budowanie małej sieci

Cisco IT Essentials

Program Cisco® IT Essentials jest przeznaczony dla studentów Cisco Networking Academy® w szkołach średnich, technicznych, szkołach wyższych i uniwersytetach, którzy decydują się na karierę w IT i chcą zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie pracy komputerów, montowania komputerów i rozwiązywania problemów sprzętowych i oprogramowania.

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestnika ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, a także z systemami operacyjnymi, koncepcjami sieci, urządzeniami mobilnymi, bezpieczeństwem IT oraz z rozwiązywaniem
problemów. Materiały szkoleniowe on-line do kursu pomogą uczestnikowi w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do pracy jako technik w branży IT.