Herb szkoły

Statut szkoły

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Statut szkoły określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły.

STATUT SZKOŁY (obowiązuje od 01.10.2022 r.)