Grono Pedagogiczne

Rok Szkolny 2020-2021

Dyrektor

mgr Dorota Chitruń

Wicedyrektor

mgr Magdalena Siemaszko

Język Polski

mgr Beata Łężny
mgr Elżbieta Górecka
mgr Beata Stypczyńska
mgr Bogdan Szymański

Matematyka

mgr Dorota Chitruń
mgr Krystyna Dudek
mgr Sylwia Wojciechowska
mgr Elżbieta Tymińska
mgr Jadwiga Proniewicz-Hasiak

Język Angielski

mgr Justyna Cebulska
mgr Barbara Pilczuk
mgr Małgorzata Pasławska
mgr Piotr Nowak

Fizyka

mgr Ewelina Mielewczyk
mgr Artur Sawicki

Chemia

mgr Monika Chmielewska
mgr Renata Rak

Biologia

mgr Anna Oleksyn

Język Niemiecki

mgr Elżbieta-Chmura-Grzegorowska
mgr Aneta Błaszkiewicz
mgr Agnieszka Hładyszewska
mgr Piotr Nowak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Magdalena Siemaszko
mgr Aleksandra Piotrowska
mgr Tomasz Mańkowski
mgr Rafał Pozauć
mgr Bogdan Szymański

Podstawy przedsiębiorstwa

mgr Magdalena Siemaszko
mgr Anna Oleksyn
mgr Kazimierz Walotka
mgr Waldemar Woźniak

Geografia

mgr Aleksandra Piotrowska
mgr Kazimierz Walotka

Historia

mgr Magdalena Siemaszko
mgr Tomasz Mańkowski
mgr Rafał Pozauć

Informatyka

mgr Monika Chmielewska
mgr Paweł Pilczuk
mgr Artur Sawicki

Wychowanie fizyczne

mgr Marta Bukowa
mgr Katarzyna Kondratnik
mgr Rafał Pozauć
mgr Tadeusz Morawski

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Oleksyn

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Oleksyn

Religia

mgr Katarzyna Przytulska
ks. Adam Szpotański

Plastyka

mgr Aleksandra Piotrowska

Biblioteka

mgr Jolanta Długa

Pedagog

mgr Danuta Bazylińska – zajęcia rewalidacyjne
mgr Marta Łyczkowska
mgr Agnieszka Piasecka – tyflopedagog