Pedagog

Pedagog szkolny – mgr Marta Łyczkowska

 

Przyjmuje w godzinach:

 

Poniedziałek
8.00 – 12.00

Wtorek
11.00 – 15.00

Środa
11.00 – 15.00

Czwartek
11.00 – 15.00

Piątek
11.00 – 15.00

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Zadania pedagoga:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szklonych ucznia,

– określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

– udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny programu lub tok nauczania,

– dzielanie informacji o stypendiach

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, w tym z wychowawcami klas, dyrekcją i rodzicami oraz instytucjami (Policją, Sąd Rodzinny, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna) służącymi pomocą dziecku i rodzicom.