Klasy

Rok szkolny 2020-2021

KLASY I
(na podbudowie szkoły podstawowej)

 

Klasa I A

wychowawca mgr Sylwia Wojciechowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i geografii

Klasa I B

wychowawca – mgr Aleksandra Piotrowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa I C

wychowawca mgr Beata Stypczyńska
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa I D

wychowawca: mgr Monika Chmielewska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

KLASY II
(na podbudowie szkoły podstawowej)

 

Klasa II AC

wychowawca mgr Ewelina Mielewczyk
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa II B

wychowawca: mgr Elżbieta Górecka
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa II D

wychowawca: mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa II I

wychowawca mgr Małgorzata Pasławska
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)

KLASY II
(na podbudowie gimnazjum)

 

Klasa II E

wychowawca mgr Justyna Cebulska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i
informatyki

Klasa II F

wychowawca: mgr Jadwiga Proniewicz-Hasiak
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa II G

wychowawca mgr Rafał Pozauć
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego
i historii

Klasa II H

wychowawca: mgr Aneta Błaszkiewicz
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa II J

wychowawca mgr Barbara Pilczuk
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)

KLASY III
(na podbudowie gimnazjum)

 

Klasa III A

wychowawca mgr Tomasz Mańkowski
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, informatyki i fizyki

Klasa III B

wychowawca mgr Agnieszka Hładyszewska
z rozszerzonym programem nauczania: wiedzy o społeczeństwie i geografii
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych (j. angielski i j. niemiecki)
i języka polskiego

Klasa III C

wychowawca mgr Beata Łężny
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie

Klasa III D

wychowawca mgr Anna Oleksyn
z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii i matematyki

Klasa III E

wychowawca mgr Elżbieta Tymińska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyka i fizyki