Klasy

Rok szkolny 2021-2022

KLASY I
(na podbudowie szkoły podstawowej)

 

Klasa I A

wychowawca mgr Tomasz Mańkowski
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa I C

wychowawca mgr Magdalena Siemaszko
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa I D

wychowawca: mgr Tomasz Szymański
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

KLASY I
(na podbudowie szkoły podstawowej)

 

Klasa II A

wychowawca mgr Sylwia Wojciechowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i geografii

Klasa II B

wychowawca – mgr Aleksandra Piotrowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa II C

wychowawca mgr Beata Stypczyńska
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa II D

wychowawca: mgr Monika Chmielewska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

KLASY III
(na podbudowie szkoły podstawowej)

 

Klasa III AC

wychowawca mgr Ewelina Mielewczyk
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa III B

wychowawca: mgr Elżbieta Górecka
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa III D

wychowawca: mgr Elżbieta Chmura-Grzegorowska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa III I

wychowawca mgr Małgorzata Pasławska
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)

KLASY III
(na podbudowie gimnazjum)

 

Klasa III E

wychowawca mgr Justyna Cebulska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i
informatyki

Klasa III F

wychowawca: mgr Jadwiga Proniewicz-Hasiak
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa III G

wychowawca mgr Marta Bukowa
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego
i historii

Klasa III H

wychowawca: mgr Aneta Błaszkiewicz
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa III J

wychowawca mgr Barbara Pilczuk
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)