Herb szkoły

Klasy

Rok szkolny 2023-2024

KLASY I
(na podbudowie szkoły podstawowej)

Klasa I A

wychowawca mgr Agnieszka Hładyszewska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki

Klasa I B

wychowawca: mgr Ewelina Mielewczyk
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa I C

wychowawca: mgr Elżbieta Górecka
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa I D

wychowawca: mgr Anna Gadomska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa I E

wychowawca mgr Małgorzata Cygan-Pflegel
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)

KLASY II
(na podbudowie szkoły podstawowej)

Klasa II A

wychowawca mgr Jadwiga Proniewicz-Hasiak
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki

Klasa II B

wychowawca mgr Elżbieta Tymińska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa II C

wychowawca mgr Beata Łężny
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa II D

wychowawca: mgr Bogdan Szymański
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

Klasa II E

wychowawca mgr Barbara Pilczuk
z rozszerzonym programem nauczania: języków obcych
(język angielski i język niemiecki)

KLASY III
(na podbudowie szkoły podstawowej)

Klasa III A

wychowawca mgr Tomasz Mańkowski
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa III C

wychowawca mgr Magdalena Siemaszko
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa III D

wychowawca: mgr Tomasz Szymański
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii

KLASY IV
(na podbudowie szkoły podstawowej)

Klasa IV A

wychowawca mgr Sylwia Wojciechowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i informatyki
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i geografii

Klasa IV B

wychowawca – mgr Aleksandra Piotrowska
z rozszerzonym programem nauczania: matematyki i fizyki

Klasa IV C

wychowawca mgr Beata Stypczyńska
z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego i historii

Klasa IV D

wychowawca: mgr Monika Chmielewska
z rozszerzonym programem nauczania: biologii i chemii