Herb szkoły

Dzień: 11 października, 2021

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny “Matematyka w obiektywie”

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w

Czytaj więcej…