Herb szkoły

Dzień: 16 grudnia, 2021

Klasyfikacja śródroczna

Przypominamy, że termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze to 25.01.2022 r. Od 20.12.2021 r. w czasie nauczania zdalnego uczniowie klas maturalnych mogą umawiać się na konsultacje przygotowujące do matury. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne i uzależnione od potrzeb ucznia oraz

Czytaj więcej…

Nauczanie zdalne do 17.12.2021 r.

Awaria ogrzewania została usunięta. W związku z dużym wychłodzeniem pomieszczeń, nie osiągnięto minimalnej temperatury umożliwiającej stacjonarne prowadzenie zajęć lekcyjnych, dlatego przedłużamy nauczanie zdalne również w dniu jutrzejszym – piątek 17.12.2021 r.

Czytaj więcej…