Herb szkoły

Dzień: 20 stycznia, 2022

Ostateczna deklaracja maturalna

Drodzy Maturzyści ! Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. oraz zmienili swoje plany egzaminacyjne, mogą je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji. Po tym terminie nie można dokonywać żadnych

Czytaj więcej…