Herb szkoły

I Powiatowy Konkurs Humanistyczny o tytuł MISTRZA/MISTRZYNI HUMANISTYKI

Nauczyciele i nauczycielki języka polskiego i historii z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu zapraszają młodzież klas 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Humanistycznym o tytuł MISTRZA/MISTRZYNI HUMANISTYKI.

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy
zgody na udział w konkursie (opiekun)
zgody na udział w konkursie (uczeń)