Herb szkoły

Konkurs na wielkanocną palmę

Organizatorem konkursu na palmę wielkanocną jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

TEMAT KONKURSU: Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu przede wszystkim naturalnych materiałów.

Celem konkursu jest:

 • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
 • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej młodzieży,
 • przekazywanie wartości i tradycji ludowej,
 • przekaz wartości i tradycji w rodzinie.

Warunki udziału.

 • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne z wykorzystaniem przede wszystkim materiałów naturalnych
 • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 2 osoby) tradycyjną palmę wielkanocną; wysokość palmy nie będzie miała znaczenia przy ocenie
 • zgłoszone do konkursu prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje o autorze (autorach): imię i nazwisko, klasa oraz cena
 • palmy należy dostarczyć do 1 kwietnia do 2020 r. do p. Beaty Stypczyńskiej (gabinet 55) lub do p. Anety Błaszkiewicz (gabinet 54)

Ocena prac.

Do oceny nie zostaną dopuszczone kupione gotowe palmy wielkanocne !!!

Oceniając prace, jury będzie brało pod uwagę:

 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • estetykę wykonania pracy.

Wszystkie prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przeznaczone zostają na kiermasz szkolny, z którego dochody zasilą Radę Rodziców i pomogą wyposażyć STREFĘ UCZNIA.