Herb szkoły

Kontynuujemy zdalne nauczanie

W związku z awarią ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, o czym w dniu 06.12.2021 r. poinformowano Organ Prowadzący i Organ Nadzoru Pedagogicznego kontynuujemy nauczanie w formie zdalnej.

Do nauki stacjonarnej wrócimy po pilnym usunięciu awarii, o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie szkoły.

Przypominamy:

E-lekcje odbywają się na platformie Office-365/MS TEAMS.

Poniżej prezentujemy sposób logowania się na wyżej wymienionej platformie.

jak zalogować się do platformy

Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji klas.