Herb szkoły

Nieznajomość prawa szkodzi

15 marca 2017 r. pod Patronatem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zorganizowany został Dzień Edukacji Prawnej. W ogólnopolską akcję popularyzującą funkcjonowanie systemu prawnego włączył się również Sąd Rejonowy w Zgorzelcu. Uczniowie klasy I C Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich chętnie przybyli na Dzień Otwarty Sądu i spotkanie z p. Małgorzatą Tabor-Leszkiewicz Wiceprezes Sądu. Podczas 2 godzinnego spotkania uczniowie dowiedzieli się co to jest prawo, jakie są jego źródła i jak w praktyce przebiega postępowanie karne i cywilne. Pani Wiceprezes w rzeczowy sposób odpowiadała na liczne pytania młodzieży, a po zakończeniu interesującej rozmowy oprowadziła uczniów po sądzie. Zajęcia prowadzone przez zawodowego sędziego ukazały praktyczną stronę funkcjonowania systemu prawnego i potrzebę rozpowszechniania prawa wśród młodzieży, aby była świadoma swoich praw i obowiązków.

 

1

2

3

4

5

6

7