Herb szkoły

Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu

W nowoczesnej szkole technologia jest narzędziem wspierającym w rozwoju ucznia i wspomagającym nauczyciela. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań na lekcjach pozwala uczyć się szybciej i ciekawiej, a nowoczesna edukacja właśnie ku temu zmierza.

W związku z tym miło nam poinformować, że otrzymaliśmy darowiznę finansową od Fundacji PGE na realizację projektu „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu – zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu”.

Z otrzymanych środków szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne – atrakcyjne nie tylko dla samych uczniów, ale również dla nauczycieli – monitory interaktywne, laptopy i sprzęt sportowy.

Tradycyjne zielone tablice do pisania kredą zamieniliśmy na bardziej uniwersalne i bogate w nowe możliwości narzędzia, jakimi są tablice interaktywne. Ekrany dały możliwość tworzenia dynamicznych prezentacji i całych scenariuszy lekcji, wzbogaciły styl nauczania i zaangażowały uczniów w procesy dydaktyczne na zupełnie nowym poziomie.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji PGE za życzliwość i wsparcie działań na rzecz naszej społeczności.