Herb szkoły

Podziękowania za 70-lecie

skooola
Podziękowanie za Jubileusz

Dziękujemy za wsparcie Jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego
im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Wyrażamy gorące podziękowanie za wsparcie uroczystości Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich w Zgorzelcu , które odbyły się 16 października 2015 roku.

Jesteśmy wdzięczni Wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji uroczystości oraz zaszczycili nas swoją obecnością, podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły.

Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów.

Jubileusz liceum to okazja do sięgnięcia myślami w przeszłość, przywołania z pamięci zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli historię tej szkoły.

Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, którzy stanowią naszą dumę.

Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach ,a wszelkie niedociągnięcia wzbogacą nas o nowe doświadczenia.