Herb szkoły

„Programu Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023 – 2025”

Uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w zajęciach strzeleckich, z wykorzystaniem mobilnych strzelnic laserowych, w ramach ministerialnego „Programu Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023 – 2025″, którego operatorem jest Akademicki Związek Sportowy.

Profesjonalnie wyszkoleni instruktorzy strzelectwa w oparciu o nowoczesne technologie (mobilnych) strzelnic laserowych pozwalających w sposób odzwierciedlający naturalne warunki, przybliżyli młodzieży techniki strzeleckie oraz zapoznali z zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią. Omówili budowę i zasady działania broni. Podczas zajęć praktycznych, z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej uczniowie ćwiczyli techniki strzeleckie – postawę, celowanie, strzelanie. Uczniowie mieli szansę w praktyce przetestować swoje umiejętności strzeleckie.

Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą na współzawodnictwie w strzelaniu ze sportowej broni palnej albo pneumatycznej do tarczy. Strzelectwo znalazło się w programie olimpijskim już podczas pierwszych igrzysk w Atenach 1896. Polacy zdobyli dotychczas cztery złote medale olimpijskie: Józef Zapędzki w Meksyku 1968 i Monachium 1972 oraz Renata Mauer w Atlancie 1996 i Sydney 2000.

Głównymi celami „Programu Upowszechniania Strzelectwa na lata 2023 – 2025″ są: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży oraz stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych. Udział w projekcie daje możliwość budowania odpowiednich postaw prospołecznych wśród młodzieży, wyposaża ich w nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę, rozwija ich zainteresowania i przygotowuje ich do dalszych kroków w wyborze drogi edukacyjnej, sportowej i zawodowej.

RODO