Herb szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Doceniając nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale również sukcesy w konkursach i olimpiadach, odniesione w roku szkolnym 2022/2023, uczeń klasy 2B Jan Małecki został uhonorowany Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Gratulujemy !