Herb szkoły

Uwaga ! Komunikat

Dyrekcja LO informuje, że z dniem 17 kwietnia 2019 r. nauczyciele wznawiają akcję strajkową w szkole.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły, będą mieli zapewnione zajęcia biblioteczne, opiekuńcze, a także w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne.

Ze względu na zaistniałą sytuację istnieje niebezpieczeństwo kontynuacji akcji strajkowej. Jakiekolwiek zmiany zostaną przekazane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej szkoły.