Herb szkoły

#Wspólnie Bezpieczni

W dniu 28 listopada 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielami policji kom. Agnieszką Goguł i asp. Mariolą Śniegulą. Obie pani przybyły do szkoły na zaproszenie pedagoga specjalnego Katarzyny Idziak i psychologa Magdaleny Chrzanowskiej.

Głównym celem spotkania była edukacja uczniów w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Podczas swojego wystąpienia funkcjonariuszki policji omówiły bezpieczeństwo w sieci, rozsądek w relacjach rówieśniczych, odnosząc się do cyberprzestrzeni oraz cyberprzemocy, kontakty z nieznajomymi, zasady zachowania w komunikacji miejskiej. Policjantki przedstawiły uczestnikom najczęściej popełniane czyny zabronione przez osoby nieletnie i zachowania mogące świadczyć o demoralizacji wskazując na konsekwencje takich zachowań niezgodnych z prawem. Przestrzegły również przed zamieszczaniem niedozwolonych treści i niewłaściwym zachowaniem w cyberprzestrzeni.
Omawiając konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań w wieku młodzieńczym policjantka wskazała m.in. na mogące pojawić się w związku z tym trudności w przyszłości w obszarze poszukiwania pracy, w tym np. dla osób marzących o służbie w Policji.
Podczas spotkania uczestnicy usłyszeli wiele cennych wskazówek dotyczących właściwego, bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach. Sami też wykazali się dużą znajomością omawianych treści. Pomimo poważnej tematyki, spotkanie minęło w sympatycznej atmosferze.

RODO