Herb szkoły

Zapal znicz pamięci!

Koniec października to tradycyjnie czas refleksji i zadumy. Dlatego też Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował zbiórkę zniczy wśród wszystkich klas, aby cała społeczność uczniowska mogła włączyć się w akcję „Znicz”. Nasza klasa IIc została wytypowana przez SU do upamiętnienia zmarłych. 30 października o godzinie 8 rano zapakowaliśmy wszystkie lampki i udaliśmy się w kierunku Cmentarza II Armii Wojska Polskiego. Pani Beata Łężny opowiedziała naszej klasie historię forsowania Nysy Łużyckiej, która miała miejsce 16 kwietnia 1945r. Pod pomnikiem Orła Piastowskiego na cmentarzu spoczywa 3402 poległych żołnierzy, którymi dowodził generał Karol Świerczewski. Uczniowie naszej klasy zapalili w tym miejscu ponad 80 zniczy. Odwiedziliśmy również pomnik poświęcony Ofiarom Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Następnie udaliśmy się pod miejsce upamiętnienia ofiar napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Na postumencie widnieją następujące daty : 10 luty 1940 r., 10 kwiecień 1940 r., czerwiec 1940-1941 oraz data 1944-1953. W tamtym czasie odbyły się masowe zsyłki Polaków na Sybir. Skłoniła nas do refleksji dedykacja : „Pamięci Sybiraków w 70 rocznicę powstania związku”. Dzisiejszy spacer po miejscach pamięci był wspaniałą lekcją historii. Za kilka dni wszyscy udamy się z naszymi rodzinami, aby złożyć kwiaty i powspominać naszych bliskich zmarłych z okazji dnia Wszystkich Świętych.

RODO