Zmiana terminu final exam

Ze względu na drugą rundę konkursu NetRiders, final exam dla grupy IT Essensials odbędzie się tydzień później (18.05.2015).
Termin egzaminu dla grupy CCNA Discovery sem 1 bez zmian.
Ze względu na zmianę planu, termin egzaminu dla grupy CCNA Discovery sem 2 zostanie ustalony indywidualnie.