Herb szkoły

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej…

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz osobom zaangażowanym w życie oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazywaną wiedzę, za zawodowe i osobiste zaangażowanie
w wykonywaną pracę, za kształtowanie wartości wśród młodego pokolenia, za życzliwość
i współpracę z innymi środowiskami.

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, wiary i wytrwałości w realizacji trudnej misji edukacji młodzieży oraz zdrowia i wszelkiego dobra w życiu osobistym.