Herb szkoły

Dzień: 15 października, 2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy “Karta praw i obowiązków nauczyciela”, a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w

Czytaj więcej…