Herb szkoły

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy “Karta praw i obowiązków nauczyciela”, a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja  została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Po ogłoszeniu Dnia Edukacji Narodowej, w Polsce utworzono pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w całej Europie. Zorganizowano trzystopniowe szkolnictwo – szkoły parafialne, szkoły powiatowe i dla najzdolniejszych uczniów – uniwersytety. Wówczas istniały dwa: w Krakowie i Wilnie.

O ile w Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, to od 1994 roku pod patronatem UNESCO. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach, w dniu 5 października.

13 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień  Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież odtworzyła – słowem, gestem i piosenką – klimat szkolnego  życia. Najpiękniejszym prezentem od uczniów był bukiet piosenek.  Przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za  trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Spotkanie uświetnili goście: starosta Artur Bieliński, burmistrz Radosław Baranowski oraz przewodniczący Rady Rodziców  Tomasz Urbaniak.

W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę.

14 października pracownicy szkoły uczestniczyli również w Powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Młodzież szkół podległych powiatowi zgorzeleckiemu przygotowała piękny spektakl taneczno muzyczny. Były wzruszenia i brawa na stojąco.

ZDJĘCIA