Herb szkoły

Afirmacja codzienności w poezji Leopolda Staffa – Laureaci konkursu

140-rocznica urodzin Leopolda Staffa poety trzech pokoleń przypadająca 14 listopada 2018 r. stała się inspiracją do zorganizowania po raz pierwszy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Śniadeccy Literacko – Leopold Staff piewca codzienności. Przypomnienie utworów lwowskiego poety odbyło się w licznym gronie uczniów i ich opiekunów 11 grudnia w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich. Organizatorzy byli mile zaskoczeni tak licznym zainteresowaniem, tym bardziej, że współczesny świat zdominowany jest raczej przez materię niż ducha, a tu poezja trudna, ale żywa i jak się okazało obecna wśród młodego pokolenia.

32 osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych życzliwie, ale profesjonalnie oceniana była przez jury konkursowe w składzie: p. Elżbieta Kopij, p. Maja Mikoszek i p. Ewa Wyspiańska. Po krótkich obradach jury wskazało laureatów uwzględniając kryteria dotyczące trafności wyboru tekstu, interpretacji utworu i kultury słowa. Zwycięzcy wykazali się pełnym zrozumieniem prezentowanych utworów i wysoką wrażliwością na piękno poezji Leopolda Staffa:

 

I miejsce Sylwia Gwiazda ze Szkoły Podstawowej w Działoszynie

II miejsce Bartłomiej Gręda ze Szkoły Podstawowej w Jerzmankach

III miejsce Dominika Jurczyńska ze Szkoły Podstawowej w Działoszynie

wyróżnienie Nina Rzeźniczak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pieńsku

 

Inicjatorzy konkursu składają podziękowania dla wszystkich uczestników i opiekunów, za to, że nadal jest czas i miejsce na poezję, a Liceum stało się kuźnią talentów dla młodych recytatorów, których występy na długo pozostaną w naszych sercach. Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w następnej edycji cyklicznego miejmy nadzieję konkursu recytatorskiego Śniadeccy Literacko.

Sponsorami nagród była Rada Rodziców przy LO im. Braci Śniadeckich oraz Dyrekcja Liceum.

 

DSC04790

DSC04845

DSC04831

DSC04820

DSC04818

DSC04814

 

DSC04792

DSC04784

DSC04782

DSC04776

DSC04772

DSC04768

DSC04825

DSC04823

DSC04832

DSC04838

DSC04907

DSC04837

 

RODO