Herb szkoły

Aktywna Tablica

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu było inicjatorem przystąpienie szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “AKTYWNA TABLICA”.

Inicjatywę podjęło Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, które pozytywnie rozpatrzyło wniosek przystąpienia do programu, dodatkowo udzielając wsparcia finansowego na jego realizację w wysokości 20% wkładu własnego.

Wspólne działania zaowocowały doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły o 7 laptopów, które w dobie nauki zdalnej są niezbędnym narzędziem w procesie nauczania. Cieszy również fakt, że pozostałe szkoły powiatu również przystąpiły do pomocowego programu rządowego.