Herb szkoły

Dzień: 18 grudnia, 2020

Aktywna Tablica

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu było inicjatorem przystąpienie szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “AKTYWNA TABLICA”. Inicjatywę podjęło Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, które pozytywnie rozpatrzyło

Czytaj więcej…

Klasyfikacja uczniów w I semestrze

W związku z obecną sytuacją pandemiczną ulegają zmianie (wydłużenie) terminy klasyfikacji uczniów w I semestrze roku szkolnego 2020/2021: do 18.12.2020 r.  – wystawienie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania do 22.12.2020 r.  – poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach do 27.01.2021 r.

Czytaj więcej…