Herb szkoły

Apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszego Liceum, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.

Aby upamiętnić tę ważną w historii Polski datę, uczniowie klasy 3A oraz 1A pod kierunkiem pana Tomasza Mańkowskiego i przy wsparciu pani Agnieszki Hładyszewskiej przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Osoby zebrane w auli były świadkami wspaniałego wydarzenia muzyczno-teatralnego, który przybliżył wszystkim zebranym klimat i doniosłość tych pamiętnych wydarzeń. Aktorzy przebrani w XVIII wieczne stroje wcielali się w najważniejsze postacie historyczne tamtych lat. Całości towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Uczniom oprócz przyczyn uchwalenia konstytucji zostały przedstawione jej skutki oraz późniejszy jej wpływ na polskie społeczeństwo.

Młodzi aktorzy poprzez scenki tematyczne oraz piosenki przypomnieli rolę i znaczenie słów: Wolność, Naród i Ojczyzna oraz okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez szkolną widownie.

RODO