Herb szkoły

Dziennik elektroniczny – pierwsze logowanie

Drodzy Uczniowie oraz Rodzice !

Wraz z początkiem II semestru rusza dziennik elektroniczny. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie zapoznali się z działaniem dziennika zamieszczamy krótki instruktaż.

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane użytkowników wprowadza do systemu administrator systemu (sekretariat uczniowski).

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

adres strony startowej: uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgorzelecki

Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.