Herb szkoły

Egzamin maturalny z matematyki po zmianach – co warto wiedzieć

Matematyka – królowa nauki, to ona co roku sprawia absolwentom najwięcej problemów na maturze. Jest jednym z czterech przedmiotów obowiązkowych na maturze, obok języka polskiego, wybranego języka obcego i dowolnego przedmiotu dodatkowego.

Odkąd ponownie stała się egzaminem obowiązkowym jest największą trudnością dla maturzystów – jak przyznają uczniowie.

Ze względu na COVID-19 matura w roku 2021 z matematyki będzie przeprowadzona na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej, dlatego zachęcamy naszych przyszłych maturzystów do zapoznania się z prezentacją zawierająca najważniejsze zmiany.

egzamin maturalny z matematyki w 2021 – co warto wiedzieć ?