Herb szkoły

Zostań policjantem

Kontynuując szkolny program doradztwa zawodowego w ubiegłym tygodniu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu odwiedzili klasy maturalne. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji procesu rekrutacji do służby w Policji, funkcjonariusze zapoznali uczniów z dokumentami jakie obowiązują w procesie naboru do służby. Następnie po części teoretycznej – na zajęciach wychowania fizycznego pod okiem policyjnego instruktora młodzież miała okazję pokonać policyjny tor przeszkód, który jest jednym z elementów rekrutacji. Instruktor omówił każdą z przeszkód oraz wskazał jak należy je pokonać, aby zmieścić się w wymaganym czasie.
Chętni uczniowie i nauczycieli wykazali się dużą sprawnością i pokonali tor w wyznaczonym terminie.

RODO