Herb szkoły

Warsztaty dla rodziców – 10 kroków do dobrego rodzicielstwa

Warsztaty te prowadzone są od wielu lat w godzinach popołudniowych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki w Zgorzelcu , raz w tygodniu – dziesięć spotkań. Pracujemy w małych grupach. Na warsztatach tych spotykają się rodzice, którzy chcą przeżywać własne rodzicielstwo w sposób bardziej świadomy i chcą być również bardziej świadomi funkcjonowania własnego dziecka. Wiek adolescencji nie należy do łatwych 🙂

W trakcie pracy nie trzymamy się ściśle ustalonych ram. Każdy rodzic może zaproponować własny temat, któremu chciałby się przyjrzeć. Oprócz część psychoedukacyjnej, dużo uwagi poświęcamy na swobodną rozmowę, wymianę spostrzeżeń. Pracujemy też nad konkretnymi zadaniami, zdarzają się również nieobowiązkowe zadania domowe 🙂
Na każdych spotkaniach rodzice otrzymują materiały opracowane przez osobę prowadzącą.

PRZYKŁADY PORUSZANYCH TEMATÓW:

  • Język Marshalla – tzn. cztery sposoby przyjmowania trudnych komunikatów, jak słuchać, jak wyrażać siebie, jak chwalić, jak rozmawiać z osobą rozgniewaną itp.
  • W jaki sposób niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa rzutują na moje rodzicielstwo.
  • Trójkąt Karpmana i jak z niego wyjść.
  • Moja złości i jej wpływ na relacje z dzieckiem.
  • Problemy wieku adolescencji.
  • Co to znaczy, być rodzicem wspierającym.
  • Co znaczy triangulacja relacji w rodzinie.
  • Kiedy dziecko wchodzi w rolę dorosłego w rodzinie.

Podane tematy w każdej grupie wzbudzają największe zainteresowanie.

Czy warto wziąć udział w takich warsztatach? Myślę, że najlepszą odpowiedzią mogą być pytania rodziców na spotkaniu kończącym cykl, tzn. „ Czy możemy zostać na kolejne spotkania?”.

Kolejna grupa, która rusza niebawem jest już zamknięta.
Zbierane będą zapisy na kolejne warsztaty, które rozpoczną się w kwietniu
.

Jeśli to co napisałam wzbudziło Państwa zainteresowanie i chcecie wziąć udział w warsztatach, albo chcecie dowiedzieć się czegoś więcej to proszę o kontakt telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00 tel. 536 741 238

Zajęcia prowadzi: pedagog szkolny – Marta Łyczkowska

Do zobaczenia.