Herb szkoły

Dzień: 29 stycznia, 2021

Bezpieczny Dolnoślązak – chroń swoje dane w sieci podczas zdalnej nauki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu

Czytaj więcej…