Herb szkoły

Nauka zdalna przedłużona do 14.02.2021 r.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się zdalne nauczanie w szkołach ponadpodstawowych do 14 lutego 2021 r.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w dalszym ciągu realizują program nauki w formie zdalnej według obowiązującego planu na platformie MS TEAMS.