Herb szkoły

Nauczanie hybrydowe

Od 17.05.2021 r. wprowadzamy nauczanie hybrydowe dla klas I i II.

W okresie od 17.05 do 21.05.2021 r. nauczanie stacjonarne w szkole realizują uczniowie klas:
II E w gabinecie 51
II F w gabinecie 56
II G w gabinecie 84
II H w gabinecie 50
II i w gabinecie 54
II J w gabinecie 72
w terminie od 24.05 do 28.05.2021 r. w/w klasy mają nauczanie zdalne.

W okresie od 17.05 do 21.05.2021 r. nauczanie zdalne realizują uczniowie klas:
I A
I B
I C
I D
II AC
II B
II D
w terminie od 24.05 do 28.05.2021 r. w/w klasy realizują nauczanie stacjonarne w szkole.

Wszyscy uczniowie wracają do szkoły 31.05.2021 r.

Propozycja ocen końcoworocznych do 21.05.2021 r.

Oceny końcoworoczne – klasyfikacja 22.06.2021 r.