Herb szkoły

Osiągnięcia uczniów

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadecki w Zgorzelcu posiadają wiele talentów, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. 

Cieszymy się ich sukcesami i osiągnięciami w różnych olimpiadach, konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych i projektach.

Rok szkolny 2022/2023