Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Pedagog

 

Pedagog szkolny – mgr Marta Łyczkowska

 

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Zadania pedagoga:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szklonych ucznia,

– określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom,

– udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny programu lub tok nauczania,

– dzielanie informacji o stypendiach

Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, w tym z wychowawcami klas, dyrekcją i rodzicami oraz instytucjami (Policją, Sąd Rodzinny, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna) służącymi pomocą dziecku i rodzicom.