Herb szkoły

Pierwsze logowanie do e-dziennika

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:

  • W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgorzelecki

  • Wyświetli się powitalna strona systemu.

  • Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś administratorowi dziennika (lub wychowawcy).

  • Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

  • Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.

  • Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

  • Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

UWAGA !!!
Aby uczeń lub rodzic (opiekun prawny) mógł zalogować się do dziennika, administrator dziennika musi zarejestrować adres mailowy ucznia (rodzica), który będzie jego loginem. W przypadku braku adresu nie ma możliwości zarejestrowania konta.