Herb szkoły

RegionalManagement. Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym

Głównym celem projektu RegionalManagement jest opracowanie i przeprowadzenie transgranicznych działań edukacyjnych w kierunku rozwoju regionalnego rynku pracy w obszarze wsparcia w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury. Podstawą realizacji działań jest Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, w którego ramach zakłada się m.in. budowanie wspólnej marki dolnośląsko-saksońskiego regionu przygranicznego wraz z tworzeniem polsko-niemieckich sieci turystycznych oraz zwiększanie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Centralnym punktem projektu jest transgraniczna sieć współpracy składająca się z zarekomendowanych przez grupę kierowniczą liceów w Bolesławcu, Lubaniu, Żarach, Zgorzelcu, Görlitz, Bischofswerdzie i Hoyerswedyie regionalnych instytucji kultury, uczniów, nauczycieli, rodziców i partnerów projektu oraz instytucji wspierających. Uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele zapoznają się w ramach działań projektowych ze wspólnym dziedzictwem kulturowym polsko-saksońskiego pogranicza. W celu wspierania wymiany uczniów i nauczycieli po obu stronach granicy oraz kształcenia uczniów w projekcie na menedżerów kultury i menedżerów turystyki regionalnej utworzone zostaną w szkołach, w ramach istniejących Firm Uczniowskich, Uczniowskie Agencje Turystyczne. Młodzi menedżerowie kultury i menedżerowie turystyki regionalnej staną się „ambasadorami regionu” i współtworzyć będą wspólną markę regionu nowoczesnego i otwartego na innowacje w obszarze gospodarki i edukacji. Centralnym punktem działalności „ambasadorów regionu” będzie, obok promocji regionu, opracowanie odpowiedniej oferty kulturalno-turystycznej dla innych szkół w obszarze wsparcia.

Działalność młodych menedżerów kultury z Firm Uczniowskich w połączeniu z działalnością menedżerów turystyki regionalnej w Uczniowskich Agencjach Turystycznych przyczyni się w istotny sposób do wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej w regionie, a tym samym do zwiększenia jego atrakcyjności i promocji. Kultura i turystyka tworzą ogromny potencjał dla rozwoju regionu, który nie dysponuje dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłową. Innowacyjne wykorzystanie tego potencjału może się przyczynić do obniżenia stopy bezrobocia wśród młodych ludzi w regionie oraz przeciwdziałać negatywnym tendencjom demograficznym.                                                                                

Powiązane linki

Uczniowska Agencja Turystyczna Śniadeccy Travel
Nowe wyposażenie dla UAT Śniadeccy Travel
UAT z wizytą u Starosty Zgorzeleckiego
I warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych
II warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych w Hoyerswerdzie – Zgorzelec Moje Miasto, inspiruje, fascynuje, jednoczy !
I wyjazd studyjny Uczniowskich Agencji Turystycznych do Wrocławia
III warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych u Śniadeckich
Jednodniowe spotkanie robocze UAT w Görlitz
IV warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych – Bolesławiec 2018
Wyjazd studyjny do Drezna
BoomFest 2018
UAT Śniadeccy Travel w Żarach
Zgorzelec oczami Młodych Menagerów Kultury
RegionalManagement – spotkanie robocze szkół partnerskich
VI warsztaty tematyczne Uczniowskich Agencji Turystycznych
Śniadeccy Travel turystycznie i krajoznawczo
Konferencja Młodych Managerów Kultury i Turystyki

Patroni programu