Herb szkoły

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli i rodziców.

Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, współdecyduje o sprawach jej dotyczących.

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 – Tomasz Mańkowski
Opiekun Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 – Beata Łężny