Herb szkoły

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcacym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu  to organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów Liceum. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

Rada Rodziców jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. , poz. 59) – art. 83 i art. 84

Regulamin Rady Rodziców

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Bank Santander
78 1090 1968 0000 0001 5068 5626

Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich
ul. Partyzantów 4
59-900 Zgorzelec