Herb szkoły

68 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje szkolne

Wszystkich miłośników literatury i żywego słowa zapraszamy do udziału w 68 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje szkolne odbędą się 9 III 2023 r. o godz. 10.40 w auli naszego liceum.

Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach:

– turniej recytatorski

– turniej wywiedzione ze słowa

– turniej poezji śpiewanej

-turniej jednego aktora / nagrany spektakl przesyłany jest do Jeleniej Góry/

Szczegółowe informacje nt. konkursu zawarte są w regulaminie, który można wraz z kartami zgłoszeń pobrać z linków poniżej:

Zgłoszenia proszę przekazywać nauczycielom polonistom (obowiązują karty zgłoszeń opracowane przez organizatorów konkursu)- do pobrania ze strony internetowej lub od nauczycieli.